Internettet skaber muligheder i virksomheden – brug dem

Når man som virksomhed ønsker at udvikle forretningen, er det svært at komme uden om at overveje de mange digitale muligheder, som efterhånden findes på markedet. Men hvad er det egentlig, man kan bruge IT til for at optimere sin virksomhed? Det giver denne artikel dig noget af svaret på.

I de seneste årtier har udviklingen på det digitale område været enorm, og flere og flere områder digitaliseres i højere grad i mange virksomheder. Det skyldes først og fremmest, at arbejdsopgaverne bliver nemmere, og at der kan effektiviseres på en lang række områder, hvor der førhen skulle mere manuelt arbejde til.

Business Intelligence – bliv klogere på virksomheden

Business Intelligence er et fænomen, som efterhånden bruges i rigtig mange virksomheder – særligt de store eller mellemstore. Det handler om, at man udnytter de mange data, som indsamles, så man kan bruge analyserne aktivt til at forbedre de forskellige områder. Business Intelligence er en række programmer, som giver nogle unikke værktøjer af forskellige karakter.

Det kan eksempelvis være i forbindelse med produktionen, hvor man kan holde øje med, hvordan tingene har forløbet for tid til anden, og man kan undersøge, hvor der kan laves forbedringer. BI-programmer bruges ofte i forbindelse med kvalitetskontrol og lagerstyring, men det kan også være på områder som medarbejdereffektivitet eller markedsføring.

Som udgangspunkt er Business Intelligence mest effektivt, hvis man har at gøre med såkaldte big data, som ikke kan behandles manuelt. Systemerne hjælper til at skabe et overblik over informationerne, så man kan analysere på resultaterne, og det er muligt at lave smarte diagrammer eller lignende, som gør tingene mere forståelige.

Regnskabsstyring af høj kvalitet

Det er også relevant at nævne regnskabsprogrammer som et område, hvor IT har gjort et stort indtog. Før i tiden blev der i virksomhederne brugt mange arbejdstimer på at indtaste og analysere forskellige regnskaber eller udarbejde lønsedler. Den slags er blevet effektiviseret kraftigt, så der i dag bruges færre ressourcer og dermed færre ansatte.

Lav backups

Det er en frygt i de fleste virksomheder, at man pludselig oplever et nedbrud i systemerne, hvor vigtige informationer eller arbejde går tabt. Også her findes der IT-løsninger, som er effektive. Mange virksomheder arbejder med en form for backupløsning, hvor arbejdet eller data bliver sikkerhedskopieret løbende, og hvor man derfor altid kan gendanne filer, hvis de er gået tabt.

Udnyt sociale platforme

De fleste kender begrebet sociale medier, og rigtig mange virksomheder er da også yderst aktive på en eller flere af disse platforme. Man kan også roligt sige, at det er en af internettets helt store opfindelser, for der skabes hidtil usete muligheder på disse platforme. De sociale medier er nemlig en hurtig vej til at nå et bredt publikum, og det er en måde at komme igennem med budskaber.

Der er mange måder at agere på de sociale medier, og der findes som sådan ikke kun én rigtig fremgangsmåde. Det vigtige er, at man kender sin virksomhed og dens målgrupper, og at man agerer ud fra det. Er der eksempelvis tale om en advokatvirksomhed, skal kommunikationen formentlig være mere formel og seriøs, end hvis der er tale om en sportsorganisation, hvor det ofte virker godt med en ungdommelig og mere flyvsk tone.

Følg med tiden

Den hurtige udvikling på IT-området betyder, at man i en virksomhed er nødt til at tænke hurtigt og holde sig opdateret på nye tendenser og muligheder. Selvom man for ganske nylig har opgraderet på et område, vil det altid være nødvendigt at holde sig ajour med digitaliseringen, hvis man vil sikre sig en god konkurrencemæssig situation på markedet.

Posted in: IT

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *